gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 02 март 2023 г.


Кампания за превенция на насилието и тормоза в детските градини, за утвърждаване на позитивна дисциплина и прилагане на подходи за мотивация и преодоляване на проблемното поведение на децата по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“
*ДГ " Ян Бибиян"- гр.Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=10073