gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 07 март 2023 г.


Продължава инициативата „Бисерче вълшебно” посетихме децата от 2-те и 3-те класове на ОУ „Св. св. Кирил и Методии”, като им представихме националната кампания за насърчаване на детското четене. Представихме на учениците книги, за които могат да гласуват от тяхната възрастова група 8 -10 години ”Изследователи” и категория „Нещотърсачи”.
Гласувай и бъди читател с мнение!
*Регионална библиотека "Партений Павлович" - Детски Отдел Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=10083