gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ТРИ СИЛИСТРЕНСКИ ГИМНАЗИИ ПРОВЕДОХА СРЕЩИ НА ПРИНЦИПА "ЛИЦЕ В ЛИЦЕ"


picture

Публикувано на 23 март 2023 г.


В три силистренски гимназии се проведоха срещи на принципа „лице в лице“ между учениците - абитуриенти и: проф. д-р Цветана Стоянова- заместник-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики; г-н Атанас Димитров- директор на Междууниверситетски център за развитие на кариерата към УНСС; доц. д.н. Владислав Лазаров- зам.-председател на НС на ТПК, инж. Веселин Дечев- председател на РС на ТПК- Силистра, със съдействието на г-жа Мария Недялкова- зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ в община Силистра.
Материалната база на училищата, STEM кабинетите, желанието на учениците да израстват в образователните степени, да кандидатстват в избраните специалности и да се реализират професионално бяха в основата на срещите през изминалите два дни. Общо е становището, че силистренските ученици са високо подготвени за следващите нива в образователната система, че имат много социални въпроси и че търсят нови пространства за изява.
Срещите се проведоха на база сключените меморандуми за сътрудничество между Община Силистра с НС на ТПК и образователна институция УНСС. Така необходимите за бизнеса специалности, посочени от местната власт ще намерят образователна реализация. На практика това е взаимодействие- местна власт, образование, бизнес.

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=10140
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=10140