gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ВЕЧЕР С ПОЕЗИЯТА НА МАРИЯ ДОНЕВА


picture

Публикувано на 24 март 2023 г.


Мария Донева е родена в Стара Загора. Печелила е награди от престижни литературни конкурси. Автор е на книги за деца и възрастни: "Очи за красотата", "Сбогом на читателя", "Празнината мегу нас" (Охрид), "Има страшно", "50 години старозагорско куклено изкуство", "Прикоткване на смисъла", "Меко слънце", "Магазин за обли камъчета", „Перце от дим”, „Заекът и неговата мечта”, „Шепа лъскави череши”, „Чисти стихотворения”, „Тя се наслаждава на дъжда”, "Мишките отиват на опера"

ПОНЕДЕЛНИК, 3 АПРИЛ 2023 Г. ОТ 17:30 Ч.

 

Регионална библиотека "Партений Павлович"


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=10145
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=10145