gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Публикувано на 27 март 2023 г.


Във връзка с изпълнение на проект „Изграждане на ВиК инфраструктура за обособена територия на „ВиК“ ООД Силистра“, в периода 27.03.2023 г. – 02.04.2023 г. ще се изпълняват строително монтажни работи по участъци от уличната мрежа на село Айдемир както следва:
- ул. „Бънева чешма“
- ул. „Ангел Панчев“
- ул. „Преслав“


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=10152