gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПРИКЛЮЧИ 48-МАТА НАЦИОНАЛНА ОЛИЕМПИАДА ПО БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ, ДОМАКИН НА КОЯТО БЕШЕ ПМГ - СИЛИСТРА


picture

Публикувано на 27 март 2023 г.


Олимпиадата се проведе на 26 и 27 март, журито определи и победителите в трите възрастови групи:
Петър Жотев -12 кл.от СМГ е първенецът в III възрастова група, Лауреат на олимпиадата по биология и ЗО,Лауреат и на националната олимпиада по химия и ООС, определен от журито като уникален научен феномен.
В крайното класиране има още 4 -ма Лауреата : Виктория Иванова от МГ-Плевен, Давид Бинев от ППМГ-Бургас, Яна Атанасова от НПМГ-София. Отличен 6 от олимпиадата има и Виктор Лилов от 11 кл. от СМГ.
Първенците във II възрастова група са: Стоян Добрев, Александра Николова от ППМГ-Бургас и Александър Владимиров от НПМГ-София.
Първенци в I -ва възрастова група са:Ангел Костадинов ,Неда Пеева и Яна Шиварова. И тримата са ученици в НПМГ -София.
Специални награди бяха дадени на първенците от Мартин Димитров от „Елика процесинг“ и Деница Трифонова от ПИБ-Силистра.
Организаторите изказват благодарност на всички спонсори на олимпиадата!
Информацията е по данни на проф. д-р Албена Йорданова и г-н Боян Цветков

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=10153
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=10153