gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО: Изпълнение / неизпълнение на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Силистра към 03.04.2023 г.


Публикувано на 03 април 2023 г.


     С Ъ О Б Щ Е Н И Е     ОТНОСНО: Изпълнение / неизпълнение на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Силистра към 03.04.2023 г.   Община Силистра информира гражданите, ползващи услугите за обществен превоз на пътници с автобусен транспорт, че към 03.04.2023 г. автобусните линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми ще се изпълняват с часове на тръгване (няма да се изпълняват), както следва:                             От общинската транспортна схема на Община Силистра:   Автобусна линия № 1 – сп. „Автогара Силистра“ – кв. „Триъгълника – изпълнява се по утвърдено разписание, през делнични дни:   -      от сп. „Автогара Силистра“ – 06.00   06.30   07.00   07.30   08.00   08.30   09.00   09.30   10.30   11.00   11.30   12.00   12.30   13.00   17.00   17.30   18.00   18.30   19.00 -      от сп. кв. „Триъгълника“    – 06.15   06.45   07.15   07.45   08.15   08.45   09.15   09.45   10.45   11.15   11.45   12.15   12.45   13.15   17.15   17.45   18.15   18.45   19.15   Автобусна линия № 2 – Силистра – Айдемир, кв. „Татарица” – изпълнява се по утвърдено разписание:   През делнични дни:   -        от кв. „Татарица“ – 05.30   06.00   06.15   06.30   06.45   07.00   07.15   07.30   07.45   08.00   08.15   08.30   08.45   09.00   09.15   09.30   09.45   10.00   10.15   10.30   10.45   11.00   11.15   11.30   11.45   12.00   12.15   12.30   12.45   13.00   13.15   13.30   13.45   14.00   14.15   14.30   14.45   15.00   15.15   15.30   15.45   16.00   16.15   16.30   16.45   17.00   17.15   17.30   18.00   18.30   19.00   19.30   20.00   -        от гр. Силистра – 06.00   06.30   06.45   07.00   07.15   07.30   07.45   08.00   08.15   08.30   08.45   09.00   09.15   09.30   09.45   10.00   10.15   10.30   10.45   11.00   11.15   11.30   11.45   12.00   12.15   12.30   12.45   13.00   13.15   13.30   13.45   14.00   14.15   14.30   14.45   15.00   15.15   15.30   15.45   16.00   16.15   16.30   16.45   17.00   17.15   17.30   17.45   18.00   18.30   19.00   19.30   20.00   20.30                     В събота и празнични дни:   -        от кв. „Татарица“ – 05.30   06.00   06.30   07.00   07.30   08.00   08.30   09.00   09.30   10.00   10.30   11.00   11.30   12.00   12.30   13.00   13.30   14.00   14.30   15.00   15.30   16.00   16.30   17.00   17.30   18.00   18.30   19.00   19.30   20.00   -        от гр. Силистра – 06.00   06.30   07.00   07.30   08.00   08.30   09.00   09.30   10.00   10.30   11.00   11.30    12.00   12.30   13.00   13.30   14.00   14.30   15.00   15.30   16.00   16.30   17.00   17.30   18.00   18.30   19.00   19.30   20.00   20.30   В неделя:   -        от кв. „Татарица“ – 06.00   07.00   08.00   09.00   10.00   11.00   12.00   13.00   14.00   15.00   16.00    17.00   18.00   19.00   20.00   -        от гр. Силистра – 06.30   07.30   08.30   09.30   10.30   11.30   12.30   13.30   14.30   15.30   16.30   17.30   18.30   19.30   20.30   Автобусна линия № 5 – Силистра – Калипетрово (ж. п. гара) – изпълнява се:   През делнични дни:   -      от гр. Силистра                      – 05.20  06.10  06.20  07.20  08.30  09.30  10.30  12.00  13.00  14.00  15.00  16.00  17.00  18.00  19.00  20.20 -      от с. Калипетрово (ж. п. гара) – 06.00  06.50  07.10  08.00  09.10  10.10  11.10  12.40  13.40  14.40  15.40  16.40  17.40  18.40  19.40  21.00                      През празнични и почивни дни:   -        от гр. Силистра                         – 06.00   08.00   10.00   12.00   14.00   16.00   18.00   20.00 -        от с. Калипетрово (ж. п. гара) – 06.40   08.40   10.40   12.40   14.40   16.40   18.40   20.40   Автобусна линия № 6 – Центъра – Гробищен парк – изпълнява се по утвърдено лятно разписание, ежедневно:   -        от сп. „Центъра“    – 07.05   08.05   10.05   12.05   14.05   16.05   18.05    -        от Гробищен парк – 07.35   09.15   11.15   13.15   15.15   16.45   19.15   Автобусна линия № 20 – Силистра – Иширково – изпълнява се по утвърдено разписание:   През делнични дни:   -        от гр. Силистра                  – 05.30   07.20   13.50   17.20 -        от с. Иширково (центъра) – 06.20   08.10   15.00   18.10                      Вторник и четвъртък:   -        от гр. Силистра                  – 11.10 -        от с. Иширково (центъра) – 12.15                     През празнични и почивни дни:   -        от гр. Силистра                  – 07.20   11.10   17.20 -        от с. Иширково (центъра) – 08.10   12.15   18.10                                                 Автобусна линия № 22 – Силистра – Ветрен – изпълнява се:   През делнични дни:   -        от гр. Силистра                        – 07.20   13.20   18.00 -        от с. Ветрен (хлебарницата) – 08.20   14.20   18.50   През празнични и почивни дни:   -        от гр. Силистра                        – 07.20   15.20 -        от с. Ветрен (хлебарницата) – 08.20   16.20   Автобусна линия № 23 – Силистра – Българка – изпълнява се:   Ежедневно:   -        от гр. Силистра – 06.30   17.30 -        от с. Българка   – 07.00   18.30   Автобусна линия № 25 – Силистра – Бабук – изпълнява се:   През делнични дни:   -        от гр. Силистра              – 06.00   13.20   17.50 -        от с. Бабук (център)      – 07.10   14.45   19.15 -        от с. Казимир (център) – 06.45   14.15   18.45 -        от с. Ценович (център) – 06.57   14.35   19.05   В събота и празнични дни:   -        от гр. Силистра              – 07.40   17.50 -        от с. Бабук (център)      – 08.40   19.15 -        от с. Казимир (център) – 08.20   18.45 -        от с. Ценович (център) – 08.30   19.05   Автобусна линия № 33 – Силистра – Поп Кралево – не се изпълнява.                 От областната транспортна схема от квотата на Община Силистра:   Автобусна линия Силистра – Боил, с часове на тръгване – 11.00 ч. – 06.00 ч. – изпълнява се по утвърдено разписание – в понеделник, вторник, сряда, четвъртък и петък.   Автобусна линия Силистра – Добротица, с часове на тръгване – 07.00 ч. – 07.55 ч. – изпълнява се в понеделник, сряда и петък.   Автобусна линия Силистра – Дулово, с часове на тръгване – 09.00 ч. – 10.15 ч. – изпълнява се през делнични дни.   Автобусна линия Силистра – Любен, с часове на тръгване – 11.30 ч. – 12.30 ч.; 16.30 ч. – 17.30 ч. – изпълнява се в понеделник, сряда и петък.   Автобусна линия Силистра – Боил, с часове на тръгване – 16.00 ч. – 12.30 ч. – не се изпълнява.                 От републиканската транспортна схема от квотата на Община Силистра:   Автобусна линия Варна – Силистра, с часове на тръгване – 10.00 ч. – 07.00 ч.; 18.00 ч. – 14.00 ч.; 12.30 ч. – 16.30 ч. – изпълнява се по утвърдено разписание, ежедневно.   Автобусна линия Варна – Силистра, с часове на тръгване – 20.00 ч. – 17.30 ч. – считано от 14.04.2023 г., линията ще се изпълнява в понеделник, петък и неделя.   Автобусна линия Русе – Силистра, с часове на тръгване – 10.30 ч. – 06.30 ч. – изпълнява се през делнични дни.   Автобусна линия Русе – Силистра (през Поляна, Попина и Гарван), с часове на тръгване – 13.30 ч. – 08.00 ч. – изпълнява се от понеделник до събота.   Автобусна линия Русе – Силистра, с часове на тръгване – 17.00 ч. – 13.30 ч. – изпълнява се от понеделник до петък и в неделя.   Автобусна линия Силистра – Шумен, с часове на тръгване – 10.00 ч. – 16.00 ч. – изпълнява се през делнични дни.   Автобусни линии Варна – Силистра, с часове на тръгване – 09.00 ч. – 06.00 ч.; 15.00 ч. – 11.00 ч.; 17.00 ч. – 12.30 ч. и Силистра – Шумен, с часове на тръгване – 06.45 ч. – 14.00 ч. – не се изпълняват.   Горепосоченото изпълнение / неизпълнение на автобусни линии от общинската, областната и републиканската транспортни схеми от квотата на Община Силистра е съгласно Заповед № ЗК-486 / 23.03.2023 г. на кмета на Община Силистра за влизане в сила от 01.04.2023 г. на лятното разписание на автобусните линии (курсове по линии) със сезонен характер от транспортната схема на Община Силистра, и заявления от превозвачи за изпълнение / неизпълнение на автобусни линии (курсове по линии) от транспортната схема на общината.       03.04.2023 г. гр. Силистра       ИНЖ. ТИХОМИР БОРАЧЕВ За Кмет на Община Силистра На основание Заповед № ЗК-543 от 31.03.2023 г.  


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=10163
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=10163