gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Празникът "Невруз" отново ще "внесе" пролетта в село Брадвари


picture

Публикувано на 09 март 2015 г.


За втора поредна година в село Брадвари ще се състои традиционният за алианите пролетен събор "Невруз". Това ще се случи на 14 март 2015 г. /събота/ в село Брадвари, с начало 10.00 часа. Празникът се организира от Общинския съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси към Община Силистра, Кметство Брадвари, Народно читалище "Заря 1957" - село Брадвари, СНЦ "Джем" - село Брадвари, със съдействието на общинската администрация в Силистра.
В програмата ще участват групи за изпълнение на песни и танци, характерни за алианите. Ще бъде прескачан огън за здраве и дълголетие - всеки гост ще бъде поканен да участва в забавното предизвикателство. 
Празникът Невруз е известен още като "Пролетно равноденствие", "Ден на яйцето", "Нервис", "Мервис" (Източните Родопи), "Султан Невруз" (в повечето области). Всички изброени наименования обаче означават едно и също: нов ден, начало на нов живот.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=2664
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=2664