gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

До седмица се очаква становището на "Геозащита - Плевен" за пътя до с. Поп Кралево


picture

Публикувано на 28 юли 2009 г.


До седмица се очаква становището на „Геозащита – Плевен” за пропадналия път на село Поп Кралево. Първичната констатация на комисията, която днес посети опасния 30-метров участък в началото на селото, е била, че откъсването на пътя не е причинено от свлачище, а е пропадане вследствие на водосбор, съобщи инж. Петър Петров от общинската дирекция по устройство на територията.

По препоръка на строителни специалисти с опит в укрепването на свлачищата, повреденият участък от пътя Силистра – Поп Кралево може да бъде укрепен чрез насипване. Предстои изготвяне на технически проект, който ще даде реалната стойност на аварийно-възстановителните работи.

Пътят до Поп Кралево е единствената транспортна връзка на селото с областния център и останалите селища от общината.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=43
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=43