gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СРЕБЪРНА Е НАСЛЕДСТВО, С КОЕТО СВЕТЪТ ТРЯБВА ДА СЕ ЗАПОЗНАЕ


picture

Публикувано на 25 септември 2017 г.


По време на изложението WORLD TOURISM UNESCO EXPO- в Сиена, Италия / 22 до 24 септември 2017г./ бяха представени българските обекти под егидата на Юнеско .
Форумът е на най- високо ниво и има за цел да популяризира материалното и не материалното наследство на ЮНЕСКО. За пръв път тази година участва и България с щанд, на който с мултимедийна презентация се представиха 4-те парка- Биосферен парк „Сребърна“, „Централен Балкан“, „Червената стена“, „Узунбуджак“,"Боянската църква, в нематериалното наследство обичаят „Сурва“- Перник. Парковете в съответствие със Севилската стратегия, приета на 30.08.2016г., са на територията на България, и са в списъка за световно културно и туристическото наследство на ЮНЕСКО.
Н. Пр. Марин Райков, посланик на България в Италия, откри пресконференцията , като подчерта нарастващия интерес на италиански туристи към България . В експозето си той представи кметовете на Силистра д-р Юлиян Найденов и кмета на Перник г-жа Вяра Церовска. Посланик Райков подчерта красотата на българските обекти, силата на традициите, възможностите и необходимостта те да бъдат широко промотирани за туристическия пазар в цял свят. Той уточни, че потокът към България в последните 10 години е нараснал в пъти, но това би трябвало да ни амбицира още повече в желанието да популяризираме индивидуалността и красотата на страната ни.
Кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов говори на форума в Сиена за Силистра, за биосферния парк “Сребърна“ и за културно- историческото наследство на Дорусторум- Дръстър – Силистра. В експозето си, на фона на филм за „Сребърна“ той каза:
„ Уважаеми дами и господа,
Позволете ми да благодаря на организаторите на този туристически форум Световно тористическо експо на ЮНЕСКО – Сиена , Италия /WORLD TOURISM UNESCO EXPO- SIENA, ITALY/.
За мен и моят екип, е чест, че можем да Ви разкажем за биосферния парк Сребърна- Силистра, България, който е в списъка на ЮНЕСКО.
Решението е на Междуправителствения координационен съвет по Програмата „Човекът и биосферата“, чиято 29-та сесия се състоя в Париж от 12 до 15 юни 2017г.
„ Съветът потвърди, че четирите биосферни резервати отговарят на изискванията и принципите на Севилската стратегия. Номинирането им беше подкрепено от местните общности и отговорните държавни институции“.
Извършена бе сериозна работа от Община Силистра, във взаимодействие с всички заинтересованите страни - институции и неправителствени организации, в съответствие с изискванията на Севилската стратегия за биосферни паркове. Със свое Решение, Общинският съвет в Силистра даде съгласие за присъединяване на територията на Община Силистра към „външна преходна зона” на потенциален Биосферен парк „Сребърна”, обявен по Програмата „Човекът и биосферата” .
Представени бяха видовете зони и птиците, които гнездят и са защитени видове в биосферния парк.
Участието във форума се организира от ОП“Туризъм“ – София с ръководител г-н Иво Маринов и екипът му. Силистренската работна група: г-жа Денка Михайлова,зам.-кмет „Хуманитарни дейности“ , г-жа Цветана Игнатова директор на дирекция „Хуманитарни дейности“ , кметът на с. Сребърна бе водена от д-р Юлиян Найденов. Събитието се проведе в музей " Санта Мария Де ла Скала" - в зала бивше хирургично отделение. Италианската преса отрази представянето на Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4842
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=4842