gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПОКАНА


Публикувано на 11 октомври 2017 г.


Кметство с. Срацимир, НЧ "Иван Вазов - 1941" и Клуб на инвалида и пенсионера с. Срацимир Ви канят на Четвърти фолклорен събор "Срацимир към корените".
Програмата започва на 14.10.2017 г. от 10:00 часа. Включени са фолклорен концерт, кулинарна изложба и изложба на детски произведения.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=4887