gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА "ПАРТЕНИЙ ПАВЛОВИЧ" - СИЛИСТРА ЗАПОЧВА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ


Публикувано на 26 април 2018 г.


Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра започва реализацията на иновативен проект „Е-портал на паметта и знанието - маршрути на европейската памет, живото културно наследство и европейските знания” по Договор МК-ДБФ-32/30.03.2018г. с Министерство на културата и Фондация „Глобални библиотеки” България.

Целта на проекта е събиране на краеведска информация за паметници и фестивали в община Силистра и реализиране на книжно и дигитално мултимедийно издание на Регионална библиотека „Партений Павлович”.

Бенефициент е Регионална библиотека „Партений Павлович”, град Силистра, а партньори - Народно читалище "Светлина-1906 - Смилец" и Народно читалище "Иван Вазов - 1941", с. Срацимир.

Представянето на проекта пред медиите ще се състои на 27 април (петък), от 11.00 часа, в конферентна зала „Диоген Вичев”


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5361
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5361