gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПАРТНЬОРСКО СПОРАЗУМЕНИЕ


picture

Публикувано на 11 юни 2018 г.


Днес 11.06.2018 се подписа партньорско споразумение между Община Силистра и Окръжен Съвет Кълъраш по одобрения за финансиране проект на програма Interreg V-A Румъния – България: „Развитие на общия туризъм и възстановяване на културното наследство” по Приоритетна ос 2 Зелен регион. Проектът ще се изпълнява в партньорство между Община Силистра – Водещ Бенефициент и Окръжен Съвет Кълъраш – Бенефициент 2 и има за цел да популяризира културното наследство в румънско-българската трансгранична зона. Общата стойност на проекта е в размер на 1 499 992,52 евро. Безвъзмездната финансова помощ за Община Силистра е 851 590,29 евро. Основната дейност включена в проектното предложение е възстановяване на мансардния покрив на сградата на Художествената галерия, пълна реставрация и реновиране на часовника и всички декоративни капандури, реставрация и реновиране на статуята на Прометей, подмяна на дограма и оформяне на фасади.Предстои сключване на основния договор между Община Силистра и Управляващия орган на програма Interreg V-A Румъния – България.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5477
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5477