gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПО ПРОЕКТА ЗА САМОЛЕТА


picture

Публикувано на 03 юли 2018 г.


Предстои същинското облагородяване на пространството, но преди това, отново на експертно ниво бяха обсъдени всички дейности. На среща при кмета на Община Силистра д-р Юлиян Найденов и експерти: инж. Тихомир Борачев-зам.-кмет, Весела Тодорова, Валери Георгиев, директорът на ОДК- Маргарита Любомирова, Димитър Караджов, Галина Даскалова и др. бе поставен за обсъждане реда, по който ще бъдат планувани дейностите за облагородяване на терена и самолета. Чуха се различни мнения, предимно споделени от хората от квартала в района на самолета, на ескпертите за визията на съоръжението и за реализацията на промените с доброволен труд и със средствата по проекта. Предстои ново обсъждане. Мнение по темата и идеи очакваме и на пощата на община Силистра: press@silistra.bg


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5539
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5539