gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

КМЕТСТВО С. СМИЛЕЦ, ОБЩИНА СИЛИСТРА, НЧ "СВЕТЛИНА - 1906 - СМИЛЕЦ" ВИ КАНЯТ НА ЧЕТВЪРТИ ПРАЗНИК НА ДИНЕНИЯ МАДЖУН НА 26.08.2018 г.


picture

Публикувано на 09 юли 2018 г.


По традиция през последните дни на месец август се организира празник на динения маджун. С идеята да се върнем в задушевното патриархално минало. Кметство с.Смилец и самодейците при НЧ „Светлина -1906 – Смилец” през 2015 г. реализираха първата демонстрация на направа на динен маджун - „От нивата до тавата”. Пременени в народни носии, млади и стари в началото на месец май засяват бостан, за който се грижат до обирането на дините. В последната неделя от месец август се организира празника, който е съпроводен с народни песни и танци от Добруджа. Елемент от празничната програма са и направата на ателиета с конкурсен характер:
- „Точилката пее”-ръчно приготвена баница;
- „Кулинарни динени фантазии”-изработка на динени фенери, фигурки от диня и други;
- „Атрактивно ревю на народни носии и накити от деца на възраст 0-10 години”-дефиле на оригинална автентична носия на деца.
Целта на празника е да се съхранят и предадат традициите от нашите баби и дядовци на поколенията след нас, да се изградят у младите хора качества като труд, предприемчивост, съпричастност към бита, традициите и поминъка на селото, да се приобщят към опазване, съхраняване и предаване на местното културно-историческо и природно наследство.
Празникът ще се проведе на 26.08.2018 г. в местността „Гизлиджанската чешма” в с.Смилец, общ.Силистра. .


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5551
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5551