gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
header

ПОДПИСАН ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ "РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. СИМЕОН ВЕЛИКИ - ГР. СИЛИСТРА"


picture

Публикувано на 19 юли 2018 г.


Днес, 19.07.2018 г. между  кмета   на Община Силистра- д-р Юлиян Найденов и ДЗЗД «Евростил» с управител Наско Богданов беше подписан договор за изпълнение на строително монтажни работи по проект „Реконструкция и рехабилитация на ул. Симеон Велики – гр. Силистра“  финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Общата стойност на договора възлиза на 2 976 539,17 лв. с ДДС., от които предоставената безвъзмездна финансова помощ е 2 697 470.57 лв. с ДДС и собствен принос на община Силистра 49 783.61 лв. с ДДС. Срокът за изпълнение е 180 календарни дни и започва да тече от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка.  Дейностите по СМР обхващат ул. „Симеон Велики“ от кръстовището на бул. „Македония“ (ОМВ) на запад до кръстовището с ул. „София“ на изток, паркинга на ул. „Шар планина“ до входа на Общинския пазар на север и ул. „Христо Ботев“ в частта зад сградата на Общински съвет – гр. Силистра на юг.

Предвижда се подмяна на асфалтовата настилка по цялата дължина на улицата, изграждане на участъци за надлъжно паркиране, изграждане на велоалеи, подмяна на тротоарни настилки, благоустрояване на зелените площи с обособяване на зони за отдих, реорганизация на кръстовища, въвеждане на енергоспестяващо осветление и осигуряване на достъпна среда.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5566
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5566