gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ


picture

Публикувано на 11 октомври 2018 г.


Днес, кметът на Община Силистра - д-р Юлиян Найденов, подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Енергийна ефективност за чист въздух в град Силистра“ на стойност 1 609 217,07 лв. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ и съфинансиран от ЕФРР.
Дейностите по проекта включват въвеждане на мерки за енергийна ефективност в шест жилищни сгради – ул „Симеон Велики“ № 4, 6, 8, 15; ул. „Христо Ботев“ № 6 и ул „Добрич“ № 35.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5765
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5765