gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ "DANURB - ГРАДСКИ БРАНД ДУНАВ" ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СИЛИСТРА


Публикувано на 16 октомври 2018 г.


На 17 октомври 2018 г. от 15:00 ч. в конферентната зала на община Силистра ще се проведе международна среща с участието на местни заинтересовани страни, вкл. представители на местната власт, културни институции и туристическия бизнес. Срещата е част от обиколката на партньорите на български и румънски градове по поречието на р. Дунав в периода 14-18.10.2018 г. Турът започва от Букурещ, минава през Гюргево, Русе, Тутракан, Силистра, Кълъраш, Букурещ.
На събитието, домакин на което е община Силистра - асоцииран партньор по Проекта, ще бъдат представени добри практики за развитие и оползотворяване на културните, историческите и природните дадености на Крайдунавските региони и ще бъде дискутирано значението им за устойчивото развитие на туризма. Срещата между представители на местните културни общности и международните партньори ще допринесе за изграждане и утвърждаване на активна мрежа за сътрудничество
Целта на проект „DANUrB – Градски бранд Дунав“ е да допринесе за устойчивото използване на природното и културното наследство и ресурси на региона чрез изграждането на пространствено-културна мрежа – „Дунавска културна променада“, свързваща общностите по реката в единен туристически бранд, предлагащ тематични маршрути и възможности за развитие, които могат да увеличат броя посетители и времетраенето на техния престой в региона. В мрежата активно работят над 150 представители от 39 институции от университетските и изследователски среди, туристическия бранш и публичната власт в 7 дунавски страни.
Партньорът от българска страна, отговарящ за координацията на събитието в Силистра е Национален Туристически Клъстер “Българският пътеводител” (bg-guide.org).
Освен предвидената среща с местните организации на територията на област Силистра ще бъдат посетени някои забележителности като Рибарската махала в Тутракан, биосферен парк Сребърна и пешеходна обиколка на гр. Силистра.
Проектът е финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020.
За повече информация:
Национален Туристически Клъстер „Българският пътеводител“, България:


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5778
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5778