gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

КУЛИНАРНА ИЗЛОЖБА "ПЪСТРА ДОБРУДЖАНСКА ТРАПЕЗА"


picture

Публикувано на 08 ноември 2018 г.


За пета поредна година, със съдействието на Община Силистра и Кметство с. Полковник Ламбриново, читалището организира кулинарна изложба „Пъстра добруджанска трапеза“. На трапезата застлана с покривки и пешкири ще бъдат представени ястия, характерни за селото и района, плодове и зеленчуци, различни вина.
Тази година в изложбата ще участват деца от ДГ „Нарцис“ гр. Силистра и жени от читалището на с. Ветрен.
Празникът е съпроводен с много игри и песни. НЧ ”Ламбриново-2013” е ново читалище. За своите 5 години читалището е получило множество награди, грамоти, дипломи и поздравителни адреси за участието си в празници, събори и фестивали на местно, регионално и национално ниво.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5845
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5845