gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПЪСТРА ДОБРУДЖАНСКА ТРАПЕЗА В СЕЛО ПОЛКОВНИК ЛАМБРИНОВО


picture

Публикувано на 11 ноември 2018 г.


За пета поредна година дирекция „Хуманитарни дейности“ в Община Силистра, кметство с. Полковник Ламбриново и НЧ „Ламбриново-2013“ организират изложба на добруджански ястия в селото. Всички гости се насладиха на фолклора на Добруджа и опитаха от майсторски приготвените гозби. Освен домакините в изложбата участваха гости от читалището в с. Ветрен и деца от трета група в ДГ „Нарцис“, гр. Силистра. Представени бяха традиционни основни ястия, десерти, вина, плодове и зеленчуци – реколта от изминалата селскостопанска година. Участниците в изложбата получиха дипломи и предметни награди - поощрение на своя труд. Тази година, по повод петата годишнина на читалището, за всички имаше и торта, осигурена от Община Силистра.
Г-жа Николинка Горанова, председател на НЧ „Ламбриново-2013“, приветства гостите и благодари на всички за труда и ентусиазма. Д-р Мария Димитрова – председател на Общински съвет Силистра, заедно със заместник-прадседателя г-жа Иванка Ташева и общински съветници, поздрави всички присъстващи и отбеляза постиженията на читалището за петте години от неговото създаване. Тя пожела успех на жителите на селото и читалищните дейци в старанието им да предават добруджанските традиции за поколенията. От името на кмета на Община Силистра, д-р Юлиян Найденов, поздравителен адрес прочете инж. Тихомир Борачев – зам.-кмет, който също поздрави домакините и гостите и пожела дълъг и ползотворен живот на младото читалище. Г-жа Цветана Игнатова - директор дирекция "Хуманитарни дейности" също бе сред официалните гости, дошли да се насладят на красивия празник. Бе прочетен и поздравителен адрес от областния управител на област Силистра г-н Ивелин Статев.
В програмата за празника участваха децата от ДГ “Нарцис“ и гостите от НЧ „Д. Благоев“ – с. Ветрен.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=5848
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=5848