gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЧЕСТИТ БАБИНДЕН


picture

Публикувано на 21 януари 2019 г.


Празникът символизира радостта от бабуването на всяка раждала жена и с особена почит се празнува от бабите. На гости на кмета д-р Юлиян Найденов и мъжката част от екипа му: Ростислав Павлов - секретар и д-р Мирослав Тодоров- зам.-кмет "Финанси и икономика" бяха гласовити баби от Клуб №3, №5, от НЧ"Доростол -1970" и от КИП в с. Калипетрово. В шеги и закачки с ракия и плакия бабите нагостиха домакините и орисваха за здраве и много бебета в общината. По стар български обичай "бебето" беше дарено с паричка, а на бабите бе даден сапун и кърпа. Традицията повелява, че както се плъзга сапуна из ръцете, така лесно да излиза и детето, а с кърпата се подчертава важността на бабувалата жена. Д-р Найденов пожела на всички здраве и щастливи мигове внуците, и благодари на всички задето ревностно пазят отколешните български традиции.

 

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6049
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6049