gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ОТКРИВАЩА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ "HERCULT"


picture

Публикувано на 05 февруари 2019 г.


През март 2018 година Мониторинговия комитет на Програма INTERREG VA Румъния - България 2014-2020 г. одобри за финансиране проект ,,HERCULT” – Развитие на общия туризъм и възстановяване на културното наследство, проектен код ROBG – 491 по Програма INTERREG VA Румъния – България 2014-2020, а договора за Безвъзмездна финансова помощ беше подписан на 07.08.2018 година.
Днес, 05. 02. 2019 г, се състоя откриващата конференция, на която бяха представени дейностите по проекта.
Приветствия към участниците и гостите на събитието отправи д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра. Той представи всички проекти на администрацията по Програмата за трансгранично сътрудничество и подчерта значимата им роля за подобряване средата на живот, опазване на културното и историческо наследство и развитието на туризма. Кметът благодари на всички екипи, които отговорно и усилено работят за успешно реализиране на поставените цели.
Д-р Мирослав Тодоров – зам.-кмет “Финанси и икономика“ и ръководител на проекта „HERCULT”, представи на всички основните дейности, които ще бъдат извършени по проекта от страна на Община Силистра, както и от страна на Окръжен съвет Кълъраш.
Община Силистра е Водещ партньор по проекта, а Окръжен Съвет Кълъраш е Партньор. Общата стойност на проекта възлиза на 1 499 992.52 евро, като БФП за Община Силистра е 851 590,27 евро Съфинансиране: 17 040,32 евро или левова равностойност в размер на 33 327,97 лв, срока за изпълнение на проекта е 27 месеца и 28 дни. В проекта се предвиждат следните дейности:
1. Възстановяване на мансардния покрив на сградата на Художествената галерия, пълна реставрация и реновиране на часовника и всички декоративни капандури, реставрация и реновиране на статуята на Прометей, подмяна на дограма и оформяне на фасади.
2. Развитие на общи туристически продукти и услуги, основани на природното и културното наследство включващи:
- "Съвместен творчески лагер в Сребърна"- Организиране на ежегоден творчески лагер за артисти от трансграничния регион Силистра – Кълъраш и изложба на техните творби в Силистра и Кълъраш.
- Разработване на оригинална изложба на различни видове птици и насекоми от Дунавския регион –авифауна (постоянна изложба в музей Долен Дунав Кълъраш и временни изложби в Художествена Галерия Силистра )
3. Създаване на интернет туристически портал за промотиране на алтернативния туризъм в трансграничния регион и привличане на повече туристи и посетители.
На конференцията присъстваха представители на Окръжен съвет Кълъраш, зам.-кметовете г-жа Денка Михайлова и инж. Тихомир Борачев, общински съветници, представители на ОИЦ Силистра, журналисти и гости.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6074
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6074