gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЗАПОЧНА ДВУДНЕВЕН ПРАЗНИК В СЕЛО СРЕБЪРНА НАРЕЧЕН XI-ТИ ХУМОРИСТИЧЕН ФЕСТИВАЛ "СРЕБЪРНА ПЕЕ И СЕ СМЕЕ"


picture

Публикувано на 11 май 2019 г.


Организаторите НЧ "Възраждане-1940", местното кметство и Община Силистра са поканили 34 групи за изявата включително от Варна и Шумен.
Гост участници - Грациела и Евгени - танцова двойка по спортни танци.

"Нека пеем и се смеем заедно!" беше открит от кмета на селото Георги Иванов, от д-р Мария Димитрова председател на Общински съвет Силистра, от Денка Михайлова зам.- кмет "Хуманитарни дейности ", Елена Томова и Илиян Великов от областна администрация, Николай Николов- директор на дирекция "Правна" и д-р Тодор Тодоров областен лидер на ПП ГЕРБ.

 

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6375
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6375