gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
header

ЛЕТНИ КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ 2019


picture

Публикувано на 10 юни 2019 г.


Изтече срокът за записване за участие в Летните клубове по интереси за деца и младежи от 8 до 18-годишна възраст на Община Силистра - Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Поради големия интерес и с оглед включването на максимален брой желаещи, се разкриват допълнителни групи по тенис, йога, приложно изкуство, стрелба, самоотбрана.

Напомняме, че за участие в клубовете ветроходство, гребане и млад скаут се подава допълнителна декларация от родител, най-късно при първото участие на детето в заниманията.

Съгласно обявлението, групите са попълнени по реда на подаване на заявления, като децата са разпределени по възраст, за да се осигури оптимална работа. Децата, които не отговарят на посочената в обявата възраст за включване в различните клубове са вписани като резерви. Деца под 8 години не са включени в клуб стрелба, тъй като заниманията не са подходящи за тази възраст.

За включване в заниманията на децата, записани като резерви, моля поддържайте връзка с ръководителите на съответните клубове.

Моля имайте предвид, че ако детето не посети две последователни занятия на клуба без това да е упоменато в заявлението или без допълнително своевременно уведомяване на организаторите, ще се счита, че освобождава мястото си.

Благодарим за интереса Ви към програмата на Община Силистра и пожелаваме на децата едно незабравимо лято.

За информация: www.silistra.bg; тел. 086.816 239; електронна поща: mk.silistra@mail.bg


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6452
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6452