gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ОТ 18 СЕПТЕМВРИ 2019 Г. ОБЩИНА СИЛИСТРА ПОДНОВЯВА ПРИЕМА НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ


Публикувано на 17 септември 2019 г.


Община Силистра уведомява гражданите на територията на общината, че от 18 септември 2019 година подновява приема на заявления за ползване на услугата Обществена трапезария, разкрита по ОП за Храни и/или основно материално подпомагане, финансирани от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, по Операция тип 3 "Осигуряване на топъл обяд 2016-2020", поради изчерпване на Списъка с резерви.
Заявления могат да се получат от Информационния център в сградата на общинска администрация, етаж 1, гише „Социална политика“ или в стая № 301, етаж 3.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6645
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6645