gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПЕТИ СЪБОР "СРАЦИМИР КЪМ КОРЕНИТЕ" - 5 ОКТОМВРИ 2019 Г.


picture

Публикувано на 07 октомври 2019 г.


Вълнуващ празник, посветен на будните добруджански родове в село Срацимир, с участието на автентични фолклорни групи. С песен и стих хората почетоха корените и предците си. Празникът бе организиран от кметство с. Срацимир, Народно читалище "Иван Вазов - 1941", Клуб "Дядо Милко".
В своето слово кметът на селото Георги Костадинов почете всички родолюбиви хора от селото, допринесли за неговото развитие. Новосформираната мъжка певческа група с ръководител Стоян Чешмеджиев зарадва с изпълненията си.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6663
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6663