gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

"ПЪСТРА ДОБРУДЖАНСКА ТРАПЕЗА" СЕ ПРОВЕЖДА ЗА ШЕСТА ПОРЕДНА ГОДИНА В С. ПОЛКОВНИК ЛАМБРИНОВО


picture

Публикувано на 09 ноември 2019 г.


Идеята за популяризиране на традициите на българската трапеза е на местното читалище, което датира от 2014г. Събитието е част от културния календар на общината. Гозбите бяха представени от Николинка Горанова, председател на читалището, а поздрави поднесоха д-р Мария Димитрова, Цветана Игнатова, директор на дирекция"Хуманитарни дейности", Ангел Желев кметски наместник и читалищните самодейци от с. Кайнарджа. Над 50 вида гозби, запазили традицията в приготвянето и състава, нагостиха гостите на Полк. Ламбриново.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6692
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6692