gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

КОЛЕДЕН ТУРНИР ПО ШАХМАТ


picture

Публикувано на 16 декември 2019 г.


На 13-ти декември в Младежки дом Силистра се състоя индивидуален Коледен турнир по шахмат. В него взеха участие деца от 7 до 18 годишна възраст – близо 30 на брой. Всички участници получиха лакомства и грамоти от името на д-р Юлиян Найденов – кмет на Община Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6764
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6764