gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА, ЕСЕ И РАЗКАЗ "ДЪГА НА ТОЛЕРАНТНОСТТА" - 2020


picture

Публикувано на 19 февруари 2020 г.


ОБЩИНА СИЛИСТРА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИ ВЪПРОСИ

ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ – СИЛИСТРА

ОРГАНИЗИРАТ

УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА РИСУНКА, ЕСЕ И РАЗКАЗ
“ДЪГА НА ТОЛЕРАНТНОСТТА” - СИЛИСТРА ,

С ОСНОВНА ТЕМА ЗА 2020 ГОДИНА:
„ПЪСТРИЯТ СВЯТ НА ЕТНОСИТЕ“

ПОДТЕМИ:
 „ЕТНОСИТЕ В МОЯ РОДЕН КРАЙ“

„АЗ СЪМ ТОЛЕРАНТЕН. А ТИ?“

„ЕДИНСТВО В
МНОГООБРАЗИЕТО“

І. Цел на конкурса е:

ІІ. Жанрове: рисунка, есе и разказ

ІІІ. Условия за участие:

1. РАЗДЕЛ РИСУНКА

Всяко дете може да представи до два броя рисунки като се позволява да използват всички видове живописни техники върху картон с размер А3;

Възрастови групи:

2. РАЗДЕЛ ЕСЕ ИЛИ РАЗКАЗ

Критерии за оценяване:

Възрастова група - от VІІІ до ХІІ клас.

Краен срок за получаване на творбите:
3 април /ПЕТЪК/ включително 2020 г.

Датата и часът за отчитане на конкурса ще бъдат уточнени допълнително като информацията ще бъде публикувана на сайта на Община Силистра.

Творбите изпращайте или предавайте на адрес:
гр. Силистра – 7500
Художествена галерия
ул. Симеон Велики № 49
За ученическия конкурс за рисунка, есе и разказ
„Дъга на толерантността”
Електронна поща: kultura_ss@abv.bg

Всеки автор може да участва в конкурса с до 2 творби в раздел.

Творбите ще бъдат оценени от компетентно жури, което ще излъчи първа, втора и трета награда за всеки един раздел и възрастова група.

Авторите на отличените творби получават грамоти и предметни награди.

В конкурса не се допускат творби участвали в други такива изяви и публикувани в интернет и медии. За плагиатство от чужди автори участникът носи пълна отговорност.

Конкурсните творби не подлежат на връщане и организаторите си запазват правото да ги публикуват и репродуцират с цел популяризиране и презентиране на конкурса.

НАРИСУВАЙТЕ ПЪСТРИЯ СВЯТ, РАЗКАЖЕТЕ ЗА ТОЛЕРАНТНОСТТА И ПОКАЖЕТЕ, ЧЕ СВЕТЪТ Е ЗА ВСИЧКИ!


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=6890
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=6890