gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 12 май 2020 г.


В Световния ден на медицинските сестри, бих искал да подчертая, че тяхната роля е значима. Те са свързващото звено между лекаря и пациента. Те са очите и ушите на лекаря, те са подкрепата и силата му. За това моля, приемете моята благодарност за ревностната защита на най- голямото човешко богатство- Здравето!
Нека помним, че през 1912 г. Лигата на Международния Червен кръст и Червен полумесец учредява медал на името на Флорънс Найтингейл- медицинската сестра, която дава началото на тази професия.
Продължавайте да следвате своята мисия!
Бъдете здрави, щастливи в семействата си и всеотдайни в работата!
На добър час!


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7163