gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Публикувано на 15 май 2020 г.


Спортно училище „Дръстър“ поздравява родителите, учителите, учениците и всички радетели на духовността в град Силистра с най-българския празник 24 май – Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост!
На зрелостниците пожелаваме здраве и отпимизъм и, поемайки по трудния житейски път, да мислят позитивно и да не се отказват от мечтите си!


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7182