gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!


picture

Публикувано на 18 май 2020 г.


На 18 май 1978 г. за първи път се чества Международният ден на музеите. Решението за това е взето през 1977 г. в Москва на ХІ-та генерална конференция на Международния съвет на музеите.
Благодаря сърдечно на служителите в силистренските музеи, че в тези дни на пандемия, те проявиха креативност и не спряха достъпа до съкровищниците ни и връзката с обществото. Нашите музеи са нашето наследство и завещание.
В Силистра сме горди със съхраненото, изучено, представено и опазено богатство.
С пожелания за здраве и непреходност в работата Ви, честит празник!
На добър час!


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7195