gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Близо 200 000 лева са необходими за ремонта на пропадналия път на село Поп Kралево


picture

Публикувано на 31 август 2009 г.


Изчисленията са направени на основата на заключенията на специалистите от „Геозащита Плевен”, съобщи Валентин Драганов – главен инспектор „Гражданска защита” към община Силистра.

Документацията със заключенията и препоръките на геолозите, остойностяване на дейностите за укрепване на пропадането и докладна записка от кмета Иво Андонов с необходимите средства са изпратени до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. До сряда ще бъде изпратен и техническият проект на обекта.

Засега половината от пътя на село Попкралево е проходим. Другата половина е отцепена. В участък от 100 метра се оформят канавки, изчистени са храсти и дървета от мястото на пропадането. На първо време, докато междуведомствената комисия се произнесе, общината обезпечава проектирането и подготвителните работи.

Но мястото продължава да е опасно, тъй като при всеки валеж водата се „поглъща” от разлома, пренасища с влага пътната настилка и активизира свличането.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=72
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=72