gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 24 май 2020 г.


Скъпи приятели, уважаеми колеги и родители, приемете този поздрав, подготвен от прекрасните български деца от ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Нова Черна, по случай най-светлата дата в календара - 24 май.
Честит празник! Бъдете здрави!


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7232