gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 24 май 2020 г.


Честит празник на българската просвета и култура!
Честит празник на кирилицата – третата официална азбука в ЕС!
*Благотворително събиране на пластмасови капачки за МБАЛ-Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7239