gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Публикувано на 24 май 2020 г.


https://www.facebook.com/OUOtetsPaisiiSilistra/videos/487665508618453/
Днес, точно в 11:00 часа, ученици и родители ръкопляскат за Вас - в знак на благодарност за успешната учебна година, независимо от обстоятелствата!
Ако решите, че е ценно за онлайн шествието на Вашата страница!
Честит празник!


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7240