gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СКИЦА НА "ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА В НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА САМООБСЛУЖВАНЕ", С. АЙДЕМИР


picture

Публикувано на 26 май 2020 г.


Във връзка с проявения обществен интерес сред населението, Кметство с.Айдемир прилага скица и заглавна страница на инвестиционен проект за изграждане на "Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване" - в поземлен имот, находящ се до Детска ясла №9, кв.Деленки и бившата сграда на НУ"Петър Берон"-кв.Деленки.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7243
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7243