gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

НА ВНИМАНИЕТО НА ПРЕВОЗВАЧИТЕ, ИЗВЪРШВАЩИ ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ С АВТОБУСИ


Публикувано на 01 юни 2020 г.


ОТНОСНО: Възлагане на автобусни превози по линия № 5А – Силистра – Калипетрово (центъра) от общинската транспортна схема на Община Силистра 

Община Силистра информира превозвачите, извършващи обществен превоз на пътници с автобуси, че считано от 01.06.2020 г. има право да възлага автобусни превози по линия № 5А – Силистра – Калипетрово (центъра) – по утвърдено разписание от общинската транспортна схема, за срок до провеждане на процедура за възлагане по реда на Наредба № 2 / 15.03.2002 г., но не по-късно от 30.09.2020 г., съгласно Решение № 1-581-1 / 15.04.2020 г. на Областния управител на област Силистра за предприемане на спешна мярка чрез пряко възлагане на автобусни превози.

Публикуваме образец на заявлението до Кмета на Община Силистра за заявено желание за възлагане на обществен превоз на пътници по гореописаната автобусна линия.

Срок за подаване на документи в деловодството на Община Силистра: до 17,00 ч. на 08.06.2020 г.

 

01.06.2020 г.
гр. Силистра

Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
Кмет на Община Силистра


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7266
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7266