gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ГОРНАТА ЧЕШМА В С. СМИЛЕЦ, ОБЩИНА СИЛИСТРА Е УКРЕПЕНА И ОБНОВЕНА


picture

Публикувано на 19 юни 2020 г.


В село Смилец, община Силистра има три чешми, най- популярната от тях е Гизлиджа, която домакинства всяка година Празника на динения маджун. Тази година бе извършен ремонт на Горната чешма, която се намира в другия край на селото. Това е най- старата чешма построена още в 1880г. от дялан камък. Повечето от жителите на селото не си спомнят кога за последно чешмата е била ремонтирана. Коритата са укрепени с арматурно желязо, измазани със специална водоустойчива замазка и са обновени подходите. Дейностите са на обща стойност около 450лв. Средствата са от общинския бюджет, собствени приходи за поддръжка на обекти общинска собственост. Местните хора също са се включили като закупили материали на стойност около 170 лв. и участвали в обновяването. Гребенската чешма, третата в селото, също има нужда от обслужване. Планувано е почистването на коритото. Кметът на селото г-жа Петранка Неделчева, благодари за съдействието на кметът на Община Силистра д-р Юлиян Найденов и на всички жители на селото за грижата, с която пазят чешмите и водното богатство на селото.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7299
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7299