gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg
picture

Публикувано на 03 август 2020 г.


Благодарим на Национално сдружение на общините в Република България - НСОРБ за добрите пожелания към новоизбрания Председател на Асоциация на дунавските общини „Дунав“ Д-р Юлиян Найденов! Надяваме се, че ще продължим да работим заедно за развитието на Дунавския регион в България!


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7405