gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ОБЩИНА СИЛИСТРА УВЕДОМЯВА ПЧЕЛАРИТЕ ДА ПРЕДПРИЕМАТ МЕРКИ ПО ОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ПЧЕЛИТЕ


Публикувано на 04 август 2020 г.


В изпълнение на Наредба № 13 от 26 август 2016 г. относно мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинфекционни дейности, Ви уведомяваме че в периода от 06.08.2020 г. до 08.08.2020 г. от 08:00 до 22:00 часа в землището на гр. Силистра в местностите „Ортаборун” и Чаир ЗММ, ще се проведе третиране на пшеница - стърнище с продукт за растителна защита НАСА 360 СЛ.          

Третирането се извършва от ЗК „Златно зърно” с. Калипетрово. За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето Тодор Костов Тодоров, мобилен телефон 08979277800. Община Силистра напомня на пчеларите да предприемат мерки по опазване здравето на пчелите.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7408
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7408