gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ


Публикувано на 06 август 2020 г.


Поради технически проблем на самолета, пръсканията се отлагат с 24 часа - 8-ми и 9-ти август 2020г.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7412