gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СПОРТЪТ КАТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО


picture

Публикувано на 08 август 2020 г.


Днес в покрит плувен басейн в града ни се проведе турнир по плуване, организиран от ЦПРЛ ОДК - /Обединен детски комлекс/ и Ученическа спортна школа –гр. Русе. Над 53 деца плуваха в надпреварата, в която най- важно бе участието, под ръководството на треньорът Ясен Неделчев. Всички участници получиха предметни награди осигурени от ОДК , а директорът на комплеска г-жа Гинка Вандева поздрави децата и техните ръководители за предприетото предизвикателство при спазване на всички противоепидемични мерки. От името на Община Силистра своите адмирации поднесе г-жа Цветана Игнатова директор на дирекция „Хуманитарни дейности“.
Децата на Община Силистра чрез ОДК и чрез Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и тази година успя да осигури занимания по плуване в програмата на клубовете по интереси. На практика покритият плувен басейн се стопанисва от ОДК, а всички желаещи деца тренират според графиците на двете програми. Басейнът бе обновен в мандат 2011-2015 на д-р Юлиян Найденов. Сградният фонд и базата за спорт продължават да се поддържат и обогатяват с цел активния спорт на деца и юноши.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7416
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7416