gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Съобщение


Публикувано на 17 август 2020 г.


Със Заповед на кмета №1203/17. 08. 2020 г. временно се забранява движението на моторни превозни средства, както следва: 1. Считано от 19.08.2020 г. до 21.08.2020 г. и от 24.08.2020 г. до 27.08.2020 г., в часовете от 08:00 ч. до 19.00 ч., да бъдат затворени за движение на МПС участъците на ул. „Капитан Мамарчев“ и ул. „Дочо Михайлов“, от кръстовището на ул. „Капитан Мамарчев“ с ул. „Патриарх Дамян“ и от кръстовището на ул. „Дочо Михайлов“ с ул. „Гено Чолаков“. 2. Движението на МПС в посочените дни ще се извършва по обходни еднопосочни маршрути, а именно: по ул. „Патриарх Дамян“ до кръстовището с бул. „Симеон Велики“ /до Банка ДСК/ и по ул. „Гено Чолаков“. 3. Изпълнителят да организира поставянето на всички необходими пътни знаци, като същият отговаря за безопасността на движението на хора и моторни превозни средства, и носи пълната отговорност за евентуални неблагоприятни последици върху здравето и имуществото на гражданите. 4. Забранява се паркирането на пътни превозни средства в горецитираните участъци, като не се допуска преминаване по горецитираната пътна артерия, не се допуска паркиране и продължителен престой, който да възпрепятства преминаването на строителната техника и / или създава предпоставки за възникване на опасност от пътно - транспортни произшествия в посочените участъци от общинската улична мрежа. Заповедта не важи за автомобили със специален режим на движение.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7441