gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

СЪОБЩЕНИЕ


Публикувано на 20 август 2020 г.


Със Заповед на кмета № 1217/ 20.08.2020г. се ограничава движението на моторни превозни средства, на основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 19, ал. 1, т. 2, ал. 2, т. 5 и чл. 23 от Закона за пътищата и чл. 3, ал. 1, т. 5 от Наредбата за организация на движението на територията на Община Силистра, във връзка с извършването на заупокойна Света литургия и поклонение пред тленните останки на Негово Високопреосвещенство Доростолския Митрополит Амвросий в православният храм „Св.св. Петър и Павел“ в град Силистра, както следва: 1. На 21.08.2020 г. /петък/, в часовете от 08:00 ч. до 13.00 ч., да бъдат затворени за движение на МПС ул. „Христо Смирненски“, ул. „Софроний Врачански“, ул. „Евлампия Стоева“ и ул. „10-ти февруари“, в следни участъци: • ул. „Христо Смирненски“ – от кръстовището с бул. „Симеон Велики“ /пред сградата на т.нар. Профсъюзи/ до кръстовището с ул. „Капитан Мамарчев“; • ул. „“Софроний Врачански“ – от кръстовището с ул. „Кеворк Арабаджян“ до кръстовището с ул. „св.св. Кирил и Методий“; • ул. „Евлампия Стоева“ – от кръстовището с ул. „Христо Смирненски“ до кръстовището с ул. „Цар Самуил“; • ул. „10-ти февруари“ – от кръстовището с ул. „Христо Смирненски“ до кръстовището с ул. „Капитан Мамарчев“. 2. Движението на МПС на служебните лица да се извършва еднопосочно, през ул. „Христо Смирненски“ – от кръстовището с бул. „Симеон Велики“ /пред сградата на т.нар. Профсъюзи/ до ул. „Капитан Мамарчев“ 3. Забранява се спирането на пътни превозни средства в горецитираните участъци, като не се допуска паркиране и продължителен престой, който да възпрепятства преминаването на МПС на служебните лица, участващи в литургията и поклонението. Заповедта не важи за автомобили със специален режим на движение. Настоящата заповед да се връчи на РУ „Полиция” – Силистра, както и до заинтересованите лица за сведение и изпълнение. Контрол по изпълнение на същата възлагам на Началник – отдел „Инспекторат” при Община Силистра.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7448