gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

КМЕТЪТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА ЗАЕДНО С РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ПРОЕКТИТЕ ИНСПЕКТИРА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА СТОИТЕЛНИТЕ И МОНТАЖНИ ДЕЙНОСТИ


picture

Публикувано на 03 септември 2020 г.


Обиколката включва Обект 1: „Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и техните семейства на първи етаж“ и „Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства на втори етаж“ с общ капацитет за двете услуги – 60 места за дневна грижа и 120 места за консултантски услуги, в определената и вече обновена сградата на бивша ДГ „Ян Бибиян – 2“. Обиколката продължи в Обект 2: „Център за обществена подкрепа/Общностен център за деца и семейства с капацитет 100 места и 4 места за спешно настаняване в бивш „Дом за деца лишени от родителска грижа“ /ДДЛРГ/ в гр. Силистра”. В с. Айдемир, кв. Деленки се работи по изграждането на „Социални услуги в общността за възрастни хора и хора с увреждания в гр. Силистра”. Инспекцията показа, че работите по изпълнението на дейностите се изпълняват в срок и със заложеното в документацията качество.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7475
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7475