gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПО ПОВОД ПРАЗНИКА НА СИЛИСТРА-КРЪСТОВДЕН, Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ ИЗПРАТИ ПОЗДРАВИТЕЛНИ ПИСМА ДО ПОЧЕТНИТЕ ГРАЖДАНИ НА СИЛИСТРА


picture

Публикувано на 14 септември 2020 г.


По повод празника на Силистра- Кръстовден д-р Юлиян Найденов- кмет на Община Силистра изпрати поздравителни писма до Почетните граждани на Силистра, удостоени с високото признание през годините.
В писмото пише“ Приемете моите искрени поздрави по повод Празника на Силистра- Кръстовден!
Извънредната световна ситуация на пандемията от Ковид-19 наложи модел на дистанция, но не и на отчуждение и забрава.
Макар и от разстояние ние сме заедно в този ден на признание.
С настоящото писмо Ви засвидетелствам отново нашето уважение за отдадения труд и всеотдайност.
Благодаря Ви за добрите дела през годините!
Пожелавам Ви здраве и благоденствие!“

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7524
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7524