gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

ПОКАНА ЗА ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ И ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ "ПЪРВА КОПКА"


Публикувано на 16 септември 2020 г.


Покана за участие във встъпителна пресконференция и официална церемония „Първа копка“ за стартиране на строително-монтажните работи по проект "Изграждане на социални жилища – гр. Силистра", с Договор №BG16RFOP001-1.031-0007-C01 финансиран по ОП ,,Региони в растеж“ 2014-2020
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Ръководството на Община Силистра има удоволствието да Ви покани на встъпителна пресконференция и официална церемония "Първа копка" за стартиране на строително-монтажните работи по проект "Изграждане на социални жилища – гр. Силистра", с Договор №BG16RFOP001-1.031-0007-C01 финансиран по ОП ,,Региони в растеж“ 2014-2020
Събитието ще се проведе на 23.09.2020г. /сряда/ от 11.00ч., ул. ,,Хаджи Димитър“ /до стоматологията/.
Вашето присъствие е важно за нас!

Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7531
Пълна версия на сайта: http://www.silistra.bg/index.php?op=news&id=7531