gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Публикувано на 13 октомври 2020 г.


Община Силистра се обръща с молба към всички спортни клубове в града ни да обърнат внимание на възможностите за кандидатстване по програмите за развитие на спортните клубове за 2021г. Пълният пакет от документи може да намерите на сайта на министерството на адрес: http://mpes.government.bg/Pages/Programmes/default.aspx


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7603