gerb

ОБЩИНА СИЛИСТРА

ул. "Симеон Велики" №33
7500 Силистра
Тел.: (086) 816 333, Факс: (086) 823 333
E-mail: mayor@silistra.bg

Публикувано на 05 ноември 2020 г.


Съобщение
Днес от 16:00 ч. ще започне цялостна дезинфекция на сградата на общинска администрация.
Поради дезинфекционната дейност служителите ще бъдат изведени и достъпът до сградата ще е забранен.


Адрес за печат: http://www.silistra.bg/print.php?id=7687